Inschrijfformulier Lieropleiding Brevet 1

Als je ingelogd bent, vult het systeem vanuit jouw gebruikersprofiel je gegevens in voor zover bekend.
Controleer hier of jouw profiel volledig en up-to-date is. Als je nog geen profiel hebt, registreer je dan hier.

Opleidingsgegevens

Type Opleiding *

Data Cursusweek *

Persoonsgegevens

Voornaam *

Achternaam *

Straat en Huisnummer *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoon (mobiel) *

Email *

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *

Persoonsgegevens 2

Gewicht (in kg) *

Lengte (in cm) *

Hoofdomtrek (in cm) *
(2 cm boven wenkbrauwen meten)

Hoe heb je ons gevonden?

Opmerkingen / Bijzonderheden

Waarschuwen bij calamiteiten

Volledige naam *

Relatie *

Telefoon (mobiel) *

Email *

Paragliding is een risicosport. Action Paragliding BV streeft naar het creëren van een veilige omgeving en goede begeleiding ten behoeve van het beoefenen van paragliding. De aard van paragliding houdt een zeker risico in en daarom kan deelname aan paragliding activiteiten leiden tot verwondingen, blijvend letsel of overlijden.
Fouten van ondergetekende, (leerling) piloten, medewerkers en andere betrokkenen, materiaalfalen en weersomstandigheden, kunnen leiden tot een ongeval. De ondergetekende accepteert deze risico’s en de gevolgen van een mogelijk ongeval. De ondergetekende verklaart dat hij, noch enig ander (rechtspersoon) namens hem, Action Paragliding BV, of aan Action Paragliding BV verbonden personen, aansprakelijk zal stellen voor enig ongeval of schade als gevolg van paragliding activiteiten in de ruimste zin van het woord.


(*) = Verplicht veld