Opleidingen algemeen

action air sports opleidingen largeAction Paragliding verzorgt opleidingen conform het Basisopleidingsplan van de afdeling Schermvliegen van de KVVvL en isĀ een door de “KNVvL erkende opleidingsinstantie Schermvliegen”.

Deze erkenning staat borg voor de kwaliteit van de opleidingĀ en het gebruikte materiaal. Voor ieders veiligheid controleert de KNVvL alle erkende opleidingsinstanties regelmatig op de correcte uitvoering van de activiteiten en het gebruikte materiaal.

Opleidingsplan: