Protocol Lierterrein

Na enkele maanden met verbeteringen, bevinden we ons nu in het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’ en zijn we helaas in een gedeeltelijke lockdown beland. De maatregelen zijn daardoor weer flink aangescherpt.

Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat wij bevoorrecht zijn omdat de overheid onze sport onder verscherpte maatregelen veilig vindt en derhalve nog steeds toestaat. Daarnaast zijn wij zeer doordrongen van onze verantwoordelijkheid om de organisatie op het lierterrein strak in goede banen te leiden, zodat we samen Corona verantwoord kunnen blijven vliegen.

Protocol Lierterrein

De KNVvL heeft per 14 oktober een ge-update Protocol Schermvliegen afgekondigd als gevolg van de verscherpte maatregelen.
Dit protocol hebben wij verwerkt in ons eigen Protocol Lierterrein Fase 3. Lees dit goed door voordat je komt lieren.
De eerdere protocollen Protocol Lierterrein Fase 2 en Protocol Herstart Lieren Fase 1 zijn hierin voor zover van toepassing verwerkt.

Aanmelden lieren

Als je aanmeldt om te komen lieren, verwachten wij dat je je afspraak nakomt.
Wij steken altijd veel tijd in het plannen van ons team, cursisten en materiaal.
Het is vaak erg lastig om de planning rond te krijgen en niemand teleur te stellen.
Als we jou bevestigd hebben, reserveren wij een instructeur en materiaal voor je.
Ook hebben we dan vaak anderen ‘nee’ moeten zeggen. Het is dus niet vrijblijvend!
Afmelden voor het lierweekend kan daarom tot uiterlijk vrijdagmiddag 15:00 uur.
Bij latere annuleringen of no show, berekenen we de veldbijdrage + 2 vluchten.
Ook zullen we je bij drukte wellicht eerder weigeren dan extra moeite voor je doen.

Wij vertrouwen op jullie begrip!

Comments are closed.