Coronavirus | Ons Beleid

Coronavirus

Samen nemen we onze verantwoordelijkheid!

STAY SAFE

De wereld wordt nog steeds beheerst door het Coronavirus, echter luchtruimen en landsgrenzen gaan weer geleidelijk open en maatregelen worden steeds verder versoepeld. De ontwikkelingen in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Hoe alles gaat lopen en hoe lang de maatregelen nog van kracht zijn, is onduidelijk. 

We hebben onze planning van activiteiten aangepast, waarbij we ons confirmeren aan de adviezen van RIVM en KNVvL in zijn algemeenheid en voor sportclubs in het bijzonder. Uiteraard zullen we ons steeds laten leiden door de voortschrijdende adviezen van de overheden in Nederland en de landen waar we willen gaan vliegen.

Na 2,5 maand intelligente lockdown zijn de strenge maatregelen om het Coronavirus te controleren verder versoepeld, zodat we weer iets meer vrijheid krijgen. Vanaf 11 mei mogen volwassenen weer buiten sporten, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel en vanaf 1 juni zijn tandemvluchten weer toegestaan.

Onze activiteiten vinden vooral buiten plaats. Daarbij is de afstand tussen mensen doorgaans groter en daarmee de kans op besmetting kleiner.
Het is aan eenieder om hier verstandig mee om te gaan, ook nu de adviezen versoepeld zijn.

Lierterreinen Nederland

Activiteiten algemeen
De activiteiten op het onze lierterreinen zijn weer gedeeltelijk hervat.
NOC*NSF en KNVvL hebben een protocol opgesteld voor de 1,5 meter (sport)samenleving voor onze branche.
Dit protocol hebben wij verwerkt in ons eigen protocol dat toegespitst is op onze situatie voor Corona verantwoord vliegen op het lierterrein.
Aangezien wij een buitensport uitoefenen, is het voor bepaalde facetten mogelijk om dit veilig uit te voeren, mits dit goed protocol gevolgd wordt.

Solo lesvluchten
Bij solo lesvluchten is de afstand tussen instructeur en cursist meer dan 1,5 meter. De kans op besmetting is daarmee kleiner.
Solo lesvluchten zijn weer toegestaan en worden uitgevoerd met inachtneming van het protocol en strikte regels voor hygiëne.

Tandem lesvluchten
Bij tandem lesvluchten is de afstand tussen piloot en leerling minder dan 1,5 meter. De kans op besmetting is daarmee groter.
Inmiddels is het verbod op tandemvluchten door de overheid ingetrokken, echter handhaving van de 1,5 meter regel blijft onverkort van kracht. Helaas kunnen wij met het uitvoeren van tandemvluchten derhalve niet voldoen de eisen van RIVM. Immers bij tandemvluchten zitten 2 personen binnen 1,5 meter aan elkaar vast.
Wij willen liefst zo snel mogelijk het uitvoeren van tandemvluchten weer hervatten, echter zowel voor onze klanten als voor onze piloten uitsluitend op een veilige manier en verantwoorde manier. Wij beramen ons op dit moment op eventuele maatregelen en consequenties die nodig zijn om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden.
Tandem lesvluchten zullen worden uitgevoerd zodra dit veilig mogelijk is en met inachtneming van het protocol en strikte regels voor hygiëne.
Cadeaubonnen die door ons zelf zijn uitgegeven, zullen wij indien nodig kosteloos met een paar maanden verlengen.
Dit verzoek hebben wij ook bij onze partners neergelegd.

Startweekenden lieropleiding
Indien de geplande startweekenden niet kunnen doorgaan, zullen we deze verplaatsen naar een andere datum. Mogelijkheden hiervoor zijn:

1. Verplaatsen van het weekend naar een andere datum in 2020
2. Verplaatsen van het weekend naar een andere datum in 2021

Bergreizen buitenland

De situatie in de diverse landen loopt nogal uiteen. Dit kan betekenen dat we in sommige vlieggebieden wellicht niet terecht kunnen en in andere gebieden wel. Afhankelijk van de reis zullen we passende oplossingen bieden indien nodig. Mogelijkheden hiervoor zijn:

1. Verplaatsen van de reis naar een andere locatie op dezelfde datum
2. Verplaatsen van de reis naar een andere datum in 2020 of 2021
3. Omboeken van de reis naar een andere reis in 2020 of 2021

Annuleringsverzekering

De meeste annuleringsverzekeringen bieden wel dekking bij negatief reisadvies maar geen dekking bij epidemiën. Dit houdt in dat er bij annulering als gevolg van het Coronavirus geen vergoeding is. Wij zien hier vooralsnog geen probleem bij een goede organisatie vooraf die hiermee rekening houdt.
Wij zullen voor bergreizen die de komende maanden gepland staan afspraken maken die ons in de gelegenheid stellen flexibel te zijn met verplaatsing van een reis indien nodig.

Update

Zodra er wijzigingen en/of aanvullingen zijn zullen wij jullie op de hoogte houden met een update zowel op op deze pagina als per email.
Bij vragen zijn wij het best bereikbaar per email

Datum bijgewerkt: 04-06-2020

Comments are closed.