Hoe zit het met verzekering?

Action Paragliding heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
Deze dekt schade aangericht door de piloot (en de mede-piloot) aan derden.
Schade aan de piloot en mede-piloot zelf valt echter niet onder deze dekking.
Ziektekostenverzekeringen sluiten de medische kosten als gevolg van een ongeval met paragliden niet uit.
Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden dit soort activiteiten vaak wel uitgesloten van dekking.

Comments are closed.